Yintoni ebonakalayo intlanzi yamanzi?

Ukubona i-aquarium neentlanzi ephupheni, yintoni na? Ukutolika
Ukutolika okuqhelekileyo kwamaphupha ngeentlanzi kukukhulelwa. Kodwa oko kwenzeka ukuba kuxhomekeke kwisalathiso, ukuchazwa kuya kutshintsha kwakhona. Ngokomzekelo, intlanzi ye-aquarium ifanekisela umntu uninzi lweziganeko ezivuya. Ukuze uguqule ngokucacileyo iphupha, kufuneka uqwalasele zonke iinkcukacha ezincinci.

Iinguqulelo ezahlukeneyo

Ngokuxhomekeka kwisini kunye nesimo somphuphi kuluntu, kunye nokubonakala kwabemi be-aquarium, unokufumana ukuba zeziphi iimeko eziza kusondela.

Ukungafani kwizenzo

Kubalulekile ukuqwalasela ukuba intlanzi ye-aquarium okanye iphupha yenza ntoni ngokwabo. Iziganeko ezininzi zexesha elizayo zixhomekeke kule nto.

Ukubamba inhlanzi ye-aquarium

Ngokuxhomekeke ekubeni ngubani owenzayo kunye nezinto ezenziwayo, iphupha elinjalo lingahlula ngokupheleleyo.

Kubalulekile ukukhumbuza ukuba inani elikhulu lezinto lichaphazela ukuchazwa kakuhle kwamaphupha: ukuziphatha komphuphi ngokwakhe, umoya oqhelekileyo wokulala kunye nezinto ezibonakalayo emva kokuvuswa.