Ukuba uthengiswa: iindlela zokujamelana noxinzelelo

Ukutsalana kungahluka. Umyeni utshintshile ngomfazi ongaphandle okanye uThixo akavumelani, nomhlobo, umhlobo uxelele zonke iimfihlakalo zakho kubantu abangaziwayo, othandekayo uphumelele. Intsapho yakho ayizange ibonise imfesane kwaye ayizange incede xa uqala ukufumana iingxaki. Njengoko uyakubona, uluhlu lunokuqhubeka ngonaphakade kwaye alukho uluhlu kuphela lokungcatsha, kodwa luhlu lweemiphumo ezikulindele kwixesha elizayo. Olu luhlu lungabandakanya: ukunciphisa ukuzithemba, ukupheliswa kobudlelwane, ukulahleka kokholo kwiintsebenziswano ngokubanzi, ukusola okugqithisileyo, iingcamango ezimbi, ukukhathazeka nokudandatheka. Kodwa kukho iindlela ezininzi onokujamelana nazo iingcamango ezingekhoyo kwaye uxinzelelo olunokwenzeka xa uthengiswa.