Umntwana kwiinyanga ezili-6: urhulumente womhla, uphuhliso olufanele ukuba lukwazi

Ukuphuhliswa kwabantwana kwiinyanga ezintandathu.
Kwiinyanga ezintandathu ubudala ubudala, umntwana sele sele engumntu ozimeleyo onomdla kwizinto ezenzeka kuye. Abazali kunye naye baya kudlula kwinqanaba elincinci lokuphuhliswa, xa inkwenkwe ibukele kwaye ifunde ihlabathi kuphela kwisibhedlele okanye kwisihambeli. Kule minyaka, abantwana sele beqala ukukhwela kunye nokufunda ngokucophelela zonke izifundo ekuthinteni nasekunambeni.

Yintoni abantwana abakule minyaka?

Singazixela ukuba zinyanga ezintandathu kuba umntwana luhlobo lwenjabulo, emva kokuba yonke i-carapace iwele umgca phakathi komntwana osana okanye umntwana omdala. Abantwana sele beyazi indlela:

Ubunonophelo, ukondla kunye neerhasi

Njengangaphambili, kuya kufuneka uhlambe umntwana rhoqo imihla, uhlambe kwaye usule emva kokutshintsha i-diaper. Zama ukumnika ithuba elininzi njengoko unako ngaphandle kweempapu.